Inici » Document fundacional

Document fundacional

 DOCUMENT ORGANITZATIU DE L’UCPCDOCFUN

La Universitat Comunista dels Països Catalans (UCPC) fou fundada l’any 2007 i les persones que formem part del Grup Promotor ens hem imposat com a treball militant la formació política i ideològica al servei de l’esquerra revolucionària dels Països Catalans.

Ens sentim part del conjunt del moviment comunista internacional, amb una tasca concreta en el marc geopolític dels Països Catalans, i militem en diverses organitzacions.

Amb aquest document declarem que:

Ens constituïm com a cèl·lula comunista basada i regulada pels principis leninistes de la democràcia, la voluntat de practicar la disciplina interna com una manifestació de la integració en un projecte i la defensa intransigent de la llibertat d’expressió.

Volem esdevenir una autèntica sectorial compromesa en la formació marxista i política de les persones  militants. La nostra militància és voluntària i no està subordinada a cap altra organització política.

La nostra vocació es la de fer un tipus de treball polític que rep el nom de Formació Teòrica per a les militants. La concebem com un estri imprescindible per fer avançar la lluita pel comunisme i la independència. No en el sentit tancat i aïllat propi de la divisió del treball que la burgesia practica, sinó per facilitar que les persones militants accedeixin a la comprensió de les lleis objectives del desenvolupament social de la lluita de classes, i facilitar-les a tenir una visió construïda des de les categories de totalitat i de conflicte que caracteritza el saber que varen fundar Marx i Engels.

L’actual institució universitària esquematitza el coneixement i el posa a disposició d’una minoria social, impedeix que arribi a les classes oprimides i alienades i l’aïlla les tradicions polítiques, científiques, culturals i revolucionaries que configuren la realitat nacional dels Països Catalans en nom d’una mal entesa modernitat i racionalitat científica.

Ens comprometem a realitzar la fraternitat i l’ajuda mútua revolucionaries per tal que totes les persones integrants d’aquesta cèl·lula se sentin recolzades en les dificultats més immediates de la vida quotidiana. Així volem recuperar les arrels que lliguen el pensament i l’acció dels comunistes.

Paral·lelament tenim el desig de mantenir una severa autoformació interna que ens permeti pujar el màxim possible la qualitat de les activitats que la UCPC vagi endegant.

La nostra militància troba tot el seu sentit en la tasca de transmetre coneixements. Però no en la direcció professora-alumne que l’ensenyament burgès vehicula de manera sistemàtica sinó en la via tal com Marx i Engels varen ensenyar-nos en texts tan primerencs com la Ideologia Alemanya. La funció professoral és per a les comunistes indestriable del fet d’assumir tots els ensenyaments que les persones situades en diversos àmbits de la militància transmeten.

Concebem la tasca docent com una forma més de militància comunista: la del professorat-militant que té com a referència la posició de Lenin de què sense teoria revolucionaria és difícil que hi hagi pràctica revolucionaria. Compartim la posició de Trostky del fet que la nostra funció és la de transmetre el coneixement necessari perquè qualsevol militant en qualsevol lloc dels PPCC no practiqui anàlisis simplistes i maniquees sinó fundades en l’estudi dialèctic de les relacions socials. Mantenim, com Mao Tse Tung ens va ensenyar que la complaença és enemiga de l’estudi i que hem de lluitar contínuament per desfer-nos-en d’ella.

L’aportació que volem fer al moviment català pel comunisme i la independència és aquella que recull un ampli ventall de pensament basat en el marxisme elaborat en diferents indrets del món. Per tant, mantenim que hem d’allunyar-nos tant de l’eurocentrisme que ha encotillat el marxisme en nom de Marx com de la històrica divergència que als Països Catalans ha existit entre lluita pel comunisme i lluita d’alliberament nacional. Restem convençudes que amb la nostra tasca contribuïm modestament a esmenar aquesta divergència, per la qual cosa ens definim enfrontades en termes de classe als plantejaments del nacionalisme burgès del nostre país. Tanmateix mantenim una ferma confrontació, basada en el marxisme, vers els sectors objectivament revolucionaris espanyols però que dissortadament estan fortament influenciats per la seva burgesia pel que respecta a la negació del dret a l’autodeterminació de les nacions.

De la mateixa manera que la perspectiva internacionalista ens porta a confluir amb els sectors revolucionaris dels diferents pobles d’Espanya en la defensa d’aquelles persones i organitzacions que a diferents indrets del món lluiten pel seu alliberament de classe i nacional, volem contribuir al necessari debat per tal que aquesta confluència es doni igualment pel que respecta a la lluita per l’alliberament de classe i nacional dins les fronteres actuals de l’Estat espanyol.

Països Catalans, Juny de 2015

 

 

 

 

Bookmark and Share